Poradna

Sklo se špiní, zakuřuje se

Pohled na plápolající oheň a příjemné teplo, to je nejkrásnější požitek z krbových kamen. Proto je potřeba, aby kamna měla vždy čisté sklo. Nejdůležitější je zabránit nebo alespoň minimalizovat usazování sazí na skle při topení. To zajistíme správnou spalovací teplotou, suchým dřevem (vlhkost 18-20%), dostatečným přívodem vzduchu a vhodnou velikostí polen. Polena by měla byt malá, o průměru asi 8-10 cm.
Častou chybou je také „dušení“ ohně, aby se prodloužila délka hoření a nemuselo se často přikládat. To však vede k usazování sazí nejen na skle, ale také v kamnech, kouřovodech a v komíně.
Saze odstraníme ze skla tak, že na navlhčené noviny nachytáme jemný popel a tím otřeme saze ze skla. Čištění dokončíme setřením skla suchým papírovým ubrouskem. Dalším řešením je použití odstraňovače sazí.

Jak často čistit kamna a komín

Při sezónním topení byste měli nechat podle normy ČSN 734201 komín odborně prohlédnout dvakrát ročně.
Je také nutné, abyste alespoň jednou za rok řádně vyčistili kamna, ale jsou i tahové systémy, které nemusíme čistit skoro vůbec Tah KMS. Vyjměte všechny šamoty ze spalovací komory, podle jednoduchého návodu, kamna vysajte a šamoty uložte zpět.
V případě, že se kamna nadměrně zanášejí (špatný tah, vlhké dřevo, špatné spalování..) je potřeba kamna čistit častěji.

Prasklý šamot

Šamotové obložení spalovací komory chrání plášť topeniště před vysokými teplotami a současně podporuje dokonalejší dohořívání spalitelných plynů. K poškození těchto šamotů dochází ve většině případech mechanicky, což se stává při přikládání. Pokud je šamot pouze prasklý, není důvod k jeho okamžité výměně.
Samotná prasklina šamotu nemá žádný vliv na hoření ani na životnost kamen. Šamoty nesmí být vydroleny až na plech.Pokud se šamoty již vydrolují, proveďte výměnu šamotu podle jednoduchého návodu, který je uveden v návodu na obsluhu.
Upozornění: Šamoty jsou křehké, proto je třeba zamezit jejich pádu a úderům do nich! Polena přikládat tak, aby nenarážela prudce do šamotů, a tímto je nepoškozovala!

Kamna kouří po otevření dvířek do místnosti

Neotvírejte dvířka před tím, než dřevo shoří na uhlíky !
Pokud kamna potřebujete otevřít dříve, dělejte to opatrně. Dvířka nejprve trochu pootevřete, aby se vyrovnaly tlaky a cca po 10 sekundách otevřete dveře na nezbytně nutnou dobu. Dalším důvodem může být špatný komínový tah. V takovém případě se poraďte s kominíkem.

Snížení výdajů na vytápění

Topení dřevem je nejlevnějším způsobem vytápění, a to i v případě, že musíte dřevo kupovat.
Ve srovnání s vytápěním elektřinou nebo plynem nabízí topení dřevem solidní úsporu peněz. V závislosti na ceně dřeva můžete ušetřit až 50% nákladů na vytápění.

Současný směr ve stavbě uzavřených krbů

Přeměnit v co největší míře vytápění teplým vzduchem na vytápění sálavé (vytápění vyhřívanou plochou). Využití obestavěných teplovzdušných výměníků v sousedních prostorách a použít akumulačních materiálů určených pro krby v maximální možné míře.

Některé mýty a chyby, před kterými je třeba se mít na pozoru

  • Topení velkými poleny - K hoření je třeba kyslík. Čím větší povrchovou plochu má dřevo přikládací dávky, tím lépe a kvalitněji dokážou shořet všechny spalitelné látky a vznikne méně popeloviny a škodlivých emisí. Proto topte vždy rozštípanými polínky, jejichž průměr je cca 7-8 cm, nebo obvod okolo 24 cm. Nikdy ne celými špalky.
  • Topení s uzavřeným spalovacím vzduchem - K hoření je třeba kyslík. Kamna nebo krbová vložka pro správné hoření spotřebují optimální množství vzduchu. Pokud se spokojíte s tím, že vám poleno při zavřeném přívodu vzduchu v kamnech doutná až do rána, věřte, že jste hodně vzdáleni od efektivního využití tepelné energie ve dřevě obsažené. Zato sazí a dehtu jste vyrobili do zásoby. Množství spalovacího vzduchu je nutné optimalizovat. K tomu dnes dobře slouží automatická regulace přívodu spalovacího vzduchu.
  • Z lesa rovnou do kamen - Dřevo pro topení v krbu nebo v kamnech musí mít max. vlhkost pod 25 %. Toho dosáhneme skladováním pod přístřeškem za přístupu vzduchu po dobu 2 let od rozštípání na polínka. Topením vlhkým dřevem výrazně snižujeme výkon kamen (zvyšujeme spotřebu dřeva) a kamna i komín si zanášíme sazemi a dehtem.
  • Čím větší, tím lepší - Je-li řeč o průřezu komína, tak toto pravidlo rozhodně neplatí. Tzv. průlezáky, se kterými se ve starších domech ještě setkáváme, dnešním kamnům nevyhovují. Má-li si molekula spalin zachovat co největší energii pro stoupání na vrchol komína, musí si zachovat co nejdéle svojí teplotu, a tím malou hmotnost. K tomu jsou vhodné moderní, izolované komínové systémy. Vstoupí-li spaliny sopouchem do průlezného komína, rychle se ochladí a zpomalí. Komín má malý tah. Nezbude, než dát komín vyvložkovat.

Stavební připravenost

Zájemce o instalaci krbu musí splnit podmínky stavební připravenosti:

  • Komín - Technický stav komína by měl být ověřen revizním technikem komínů (kominíkem) a potvrzen revizní zprávou o technickém stavu komína a jeho parametrech pro běžné typy krbových vložek postačí samostatné komínové těleso o průměru 180 - 200 mm s vyústěním, kde bude krb instalován tahová výška komína by měla být 5 a více metrů.
    Vstup do komína pro zaústění krbu je 190 - 210 cm od podlahy pod úhlem 45° u kachlových kamen je zaústění do komína individuální dle velikosti, tvaru a typu topeniště a to ve výšce cca 180 cm od podlahy.
  • Podlaha - Rovná, pevná, pod krbovým tělesem by měla být podlaha zpevněná, nejlépe betonová nebo nehořlavá deska, průměrně o nosnosti 500 600 kg/m2 pod krbovým tělesem nesmí být položeny např. parkety, pvc apod., nesmí být tepelná izolace z měkkých materiálů (např. polystyrén), nesmí být zabudovaná tělesa podlahového topení kolem uzavřeného topeniště musí být podlaha z nehořlavého materiálu (např. keramická dlažba) do vzdálenosti min. 80 cm dopředu a 40 cm do stran od bližších krajních hran ohniště krbové vložky pro dobré hoření krbové vložky se doporučuje přivést vzduch do prostoru pod krbovou vložku z venkovního prostředí potrubím o průřezové ploše min. 100 cm2 a opatřit uzavírací klapkou.
  • Stěny a strop - Strop a stěny přiléhající ke krbu a za tělesem musí být nehořlavé ve stěně, ke které je přistavěn krb nesmí být zabudováno el. vedení, rozvody plynu a vody a hořlavé materiály (dřevo, dřevotříska, tep. izolace z pěnového polystyrénu apod.) ve stěně ani na jejím povrchu nesmí být materiály, které by teplem uvolňovaly škodliviny.
  • Ostatní - V místnosti, kde je krb, by nemělo být zařízení na odsávání vzduchu (např. digestoř), které by vyvodilo zpětný tah a únik spalin do prostoru s krbem klimatizace může být pouze přetlaková.

Dotaz ohledně materiálu na obezdění krbové vložky. Je možné použít často používaný YTONG a ORSIL Jak je to s izolací a dalšími nezbytnostmi?

V současné době je platí ČSN a v té je jednoznačně řečeno, porobetony jsou na krbové obestavby nevhodné. Minerální vaty také nesplňuje požadavky normy. Najde se bohužel mnoho „krbařů“ , kteří normu porušují a tak vědomě ohrožují zdraví a bezpečnost svých zákazníků.Naše firma používá pouze materiály, které jsou k těmto účelům povolené. Každá stavba se musí posoudit individuálně.

Na čem závisí cena výrobku?

U jakékoli stavby platí více než kdekoliv jinde: "Levně placené, dvakrát placené". Všechny materiály, včetně topidla, musí splňovat požadavky žáruvzdornosti, kvality a zdravotní nezávadnosti. Upozornění: Každá stavba není jen stavbou dekorativní, nýbrž topidlem, které musí při minimální spotřebě paliva vytápět Váš prostor nejen Vám, ale také dětem Vašich dětí.

Jaký druh vytápění doporučujete do trvale obývaných prostor?

Do objektu trvale obývaných jsou nejvhodnější kachlová kamna s teplosměným předáváním tepla. Největší předností těchto topidel je zdravé prostředí ve kterém se zákazník pohybuje. V žádném případě teplovzdušný systém. Při této variantě stavby dochází k přepalování prachových částic a velkému rozdílu teplot v místnosti. Tímto způsobem vytápění vznikají karcinogenní látky a v budoucnu dochází ke zdravotním problémům. Teplovzdušný systém je vhodný do rekreačních objektů, kde se zákazník zdržuje velmi málo. (více informací o principech výtápění najdete na těchto stránkách v sekci Principy vytápění).

Bydlíme v 50 let starém činžovním domě a uvažujeme o výstavbě krbu s vývodem do komínu. Nevíme ovšem, jestli je komín pro krb stavebně vyhovující ? Jaké jsou nutné parametry komínu?

Hlavní věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je průměr průduchů komínu. V této staré zástavbě je možné, že komíny nebudou splňovat podmínky pro vyvedení zplodin z krbu. Minimální průměr průduchů komínu pro napojení je 150 mm.